Spettacolo Sportivo 2020


NL De voorbereidingen voor het Spettacolo Sportivo, dat staat gepland voor 19 en 20 september, gaan door. Daarbij realiseren we ons dat er veel onzekerheden zijn. Eén van de maatregelen die de overheid heeft genomen is het verbod op evenementen tot 1 september. Op dit moment weten we nog niet of het verbod op evenementen op 1 september wordt opgeheven of van kracht blijft. Ook als het verbod wordt opgeheven en het Spettacolo in principe mag doorgaan blijven er onzekerheden. We zijn bijvoorbeeld afhankelijk van wat de verschillende partijen waarmee we samenwerken kunnen of willen doen. En zeer waarschijnlijk blijft het beleid om 1,5 meter afstand te houden voorlopig van kracht. Dat gaat een enorme uitdaging vormen; denk aan het bomvolle clubcafé van voorgaande edities, de drukke briefings en de oploopjes op de paddock als er een klassieke racer werd gestart.

Half mei maakt het kabinet een afweging over het handhaven of versoepelen van de maatregelen. Ondertussen blijven wij onderzoeken hoe we de opzet van het Spettacolo Sportivo kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Rond 15 juli kunnen we uitsluitsel geven over het vervolg.

Bezoek de website van 2019


EN Preparations for the Spettacolo Sportivo, scheduled for September 19 and 20, are being continued. We realize that we are facing many uncertainties. One of the measures our government has taken is the ban on events until September 1. At this time, we do not know whether this ban will be lifted or remains in effect from September 1. Uncertainties will remain even if the ban is lifted and the Spettacolo would be allowed to take place. For example, we depend on what the parties we work with are able or want to do. And very likely the requirement to keep 1.5 meters (5 feet) distance will remain in force for the time being. This is going to be a huge challenge; think of the packed club cafe from previous editions, the busy briefings and the crowds coming together on the paddock when a classic racer was started.

In mid-May, the government will consider whether to maintain or lift the measures. In the meantime, we continue to investigate how we can adapt the setup of the Spettacolo Sportivo to the new situation. Around July 15 we can give a definite answer about how we will proceed.

Visit the 2019 website